eSokobanja.rs

Nacrt Novog Zakona o banjama, koji je predložilo udruženje banja Srbije (UBS), predviđa uvođenje Banjskog saveta, koji će odlučivati o ispunjenosti uslova za dobijanje statusa banje

zakon o banjama30.05.2012. V E S T  RTV Sokobanja –  Zakon o banjama

Nacrt Novog Zakona o banjama, koji je predložilo udruženje banja Srbije (UBS), predviđa uvođenje Banjskog saveta, koji će odlučivati o ispunjenosti uslova za dobijanje statusa banje, nadgledati proces resertifikacije tog statusa i uticati na zaštitu izvorišta. Savet će biti sačinjen od predstavnika resornih ministarstava, UBS-a i struke - medicine, turizma, ekonomije i hidrogeologije. Prema rečima generalnog sekretara UBS-a Vladana Veškovića, novi Zakon će imati jasne kriterijume za dodelu statusa banje i njegovu resertifikaciju, načine za naplatu i iznose naknade za korišćenje lekovitog faktora i zaštitu izvorišta i životne okoline.Konačna verzija preloga biće postavljena na sajt UBS-a, na Dan banja, 2. juna. On je podsetio da je tog dana 1914. godine, kralj Petar potpisao prvi Zakon o banjama. Prema njegovim račima, UBS očekuje da će zakljuci predstavljati osnovu za izradu Strategije razvoja banja Srbije do 2020. godine, jer je to dokument koji najviše nedostaje zdravstvenom turizmu.