eSokobanja.rs

Sokobanja kroz vekove, lekoviti faktori, ličnosti koje su gradile i boravile u Sokobanji, u koju možete doći iz više pravaca da osetite njenu umerenu klimu.

ISTORIJA - Sokobanja kroz vekove i njena istorija.

ZDRAVSTVO - Zdravstveni turizam i njegovi lekoviti, prirodni i naučni faktori.

ZNAMENITE LIČNOSTI - Kraljevske dinastije, pisci, slikari, diplomate, boemi... Njihov doprinos razvoju Sokobanje.

KAKO DOĆI? - Putni pravci ka Sokobanji

KLIMA - Klimatski faktori u Sokobanji.

TURIZAM U SOKOBANJI - Sokobanja je prva ekološka opština u Srbiji i ima najdužu tradiciju razvoja banjskog turizma.

TURISTIČKO GEOGRAFSKI POLOŽAJ SOKOBANJE - Najvećim svojim delom Sokobanja se oslanja na planinu Ozren. Prosečna nadmorska visina banje je 400 m

PROMET TURISTA U SOKOBANJI - Broj turista u Sokobanji, period od 1980 do 2008.godine