eBooking Srbija

Doček Nove godine Sokobanja

 predeo pored lepterijeNa osnovu podataka, dobijenih iz naučno istraživačkih projekata, može se konstatovati 11 šumskih fitocenoza, od kojih najveću zastupljenost imaju hrastove šume, sa grabićem (as. carpino - orientalis - quercetum frainetto - cerris). Svuda gde se stvara slobodan prostor, grabić se širi, prisutan je i u bukovim šumama i najčešće je vezan za krečnjak, a ima ga i na drugim podlogama i na svim nadmorskim visinama. Nauci je poznato da grab proizvodi najveću količinu ozona. Osobenost vegetacije Sokobanje i njene okoline čine mešovite šume, zajednice bukve, hrastova, (sivi lužnjak), graba i grabića i četinara u višim predelima, u srednjim nalazimo javor i jasen, a u nižim predelima kotline topole, vrbe, lipe itd. Ovakva fitocenoza svojstvena je suvljoj kontinentalnoj klimi. Danas se pod šumskom vegetacijom nalazi oko 20.022 ha, ili oko 35% teritorije opštine. Bukove šume su na površini od 11.547 ha, hrastove na 4.947 ha, a ostale na 3.528 ha. Četinari su zasađeni na 670 ha, a planirano je još 200 ha. Šume imaju veliki značaj za Sokobanju: ublažavaju snagu vetrova, amortizuju nagle promene temperatura, a leti stabilizuju umerenu vlažnost vazduha. Kada je u pitanju prizemna vegetacija, Sokobanju i okolinu krasi široki spektar lekovitog bilja, (oko 200 vrsta), koje ovom kraju daje posebnost svoje vrste.