eSokobanja.rs

 predeo pored lepterijeNa osnovu podataka, dobijenih iz naučno istraživačkih projekata, može se konstatovati 11 šumskih fitocenoza, od kojih najveću zastupljenost imaju hrastove šume, sa grabićem (as. carpino - orientalis - quercetum frainetto - cerris). Svuda gde se stvara slobodan prostor, grabić se širi, prisutan je i u bukovim šumama i najčešće je vezan za krečnjak, a ima ga i na drugim podlogama i na svim nadmorskim visinama. Nauci je poznato da grab proizvodi najveću količinu ozona. Osobenost vegetacije Sokobanje i njene okoline čine mešovite šume, zajednice bukve, hrastova, (sivi lužnjak), graba i grabića i četinara u višim predelima, u srednjim nalazimo javor i jasen, a u nižim predelima kotline topole, vrbe, lipe itd. Ovakva fitocenoza svojstvena je suvljoj kontinentalnoj klimi. Danas se pod šumskom vegetacijom nalazi oko 20.022 ha, ili oko 35% teritorije opštine. Bukove šume su na površini od 11.547 ha, hrastove na 4.947 ha, a ostale na 3.528 ha. Četinari su zasađeni na 670 ha, a planirano je još 200 ha. Šume imaju veliki značaj za Sokobanju: ublažavaju snagu vetrova, amortizuju nagle promene temperatura, a leti stabilizuju umerenu vlažnost vazduha. Kada je u pitanju prizemna vegetacija, Sokobanju i okolinu krasi široki spektar lekovitog bilja, (oko 200 vrsta), koje ovom kraju daje posebnost svoje vrste.