eSokobanja.rs

XXV sednica SO Sokobanja biće održana u petak 25. novembra. Na dnevnom redu naći će se 15 tačaka, između ostalih: Razmatranje i usvajanje i Rebalansa Odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2011

17.11.2011. VEST – Skupština

 XXV sednica SO Sokobanja biće održana u petak 25. novembra. Na dnevnom redu naći će se 15 tačaka, između ostalih:Razmatranje i usvajanje I Rebalansa Odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2011. godinu; Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o odobrenju postavljanja opreme u objektu prekidna komora za proizvodnju električne energije Upravnog odbora JKP "Napredak"; Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada Fonda za razoj malog biznisa u turizmu opštine Sokobanja za 2011-2012; Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda kao i Razmatranje i donošenje Rešenja o razrešenju i imenovanju Komisije za planove i utvrđivanju kompletnog sastava. Sednica će biti održana u sali SO sa početkom u 9 časova.