eBooking.rs

XXI sednica Skupštine opštine Sokobanja biće održana u ponedeljak, 28. februara. Na dnevnom redu naći će 15 tačaka, izmedju ostalih: Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda

22. 02. 2011. VEST: XXI sednica Skupštine biće održana 28.02.

opstina-sokobanja  XXI sednica Skupštine opštine Sokobanja biće održana u ponedeljak, 28. februara. Na dnevnom redu naći će 15 tačaka, izmedju ostalih: Razmatranje i donošenje Odluke o otpisu kamate na dospele obaveze po osnovu izvornih lokalnih javnih prihoda; Razmatranje i donošenje Odluke o pristupanju izradi Lokalnog energetskog plana 2011.-2021.;Razmatranje i donošenje odluke o potvrdjivanju članstva opštine Sokobanja u Stalnoj konferenciji gradova i opština- Savezu gradova i opština; Razmatranje i donošenje Procene ugroženosti opštine Sokobanja od elementarnih nepogoda i drugih nesreća; Razmatranje i donošenje Programa zapremanja prostora mermernog šetališta; Razmatranje i donošenje Odluke o izmeni programa postavljanja manjih montažnih objekata na javnim površinama kao i Razmatranje i donošenje Rešenja o davanju saglasnosti za potpisivanje Ugovora o osnivanju Regionalne turističke organizacije – Jugoistočna Srbija; Sednica će se održati u sali Skupštine opštine sa početkom u 9h.