Usvojen nov Zakon o turizmu

Ono što su naši turistički poslenici tako željno mesecima priželjkivali, najzad se i ostvarilo: usvojen je nov Zakon o turizmu! I, ne, samo, usvojen, nego u "minut do 12" - ali, ipak, usvojen... Sad će, nema nikakve sumnje, biti izvesnije bavljenje ovom tako važnom granom naše privrede, pogotovo u ovo sadašnje, krizno vreme.

Usvojen  nov Zakon o turizmu
17 Maj 2009

Ono što su naši turistički poslenici tako željno mesecima priželjkivali, najzad se i ostvarilo: usvojen je nov Zakon o turizmu! I, ne, samo, usvojen, nego u "minut do 12" - ali, ipak, usvojen...

Sad će, nema nikakve sumnje, biti izvesnije bavljenje ovom tako važnom granom naše privrede, pogotovo u ovo sadašnje, krizno vreme. Predviđeno je planiranje organizacija za rekamiranje turizma, kao i rad turističkih firmi, naplata taksi i dr.

Tako je nov Zakon o turizmu obuhvatio nautiku, ugostiteljstvo, kao i - što da ne! - i penale koji mogu, samo, doneti disciplinu, tako potrebnu i ovoj privrednoj grani. Najzad, tu je i Registar turizma...

Zakon se pobrinuo o svem: planiranje i razvoj, oglašavanje i korišćenje onog prostora koji je od značaja za turizam, kao i neizostavna kategorizacija turističkih mesta što će u sprovođenju biti veoma podsticajna mera za razvoj našeg turizma. Predviđena je identifikacija turističkih prostora kao i donošenje akta o proglašavanju turističkog prostora aktima Vlade.

Najvažnije je: sva turistička mesta biće kategorisana od prve do četvrte kategorije i to aktom ministra a na zahtev jedinice lokalne samouprave.

Tu će presudnu ulogu igrati obim turističkog prometa kao i stupanj izgrađenosti turističke, komunalne i saobraćajne mreže. A posebnim Vladinim aktom će biti određene zone, lokacije i kategorije turističkih objekata u mestima za odmor i turističkim mestima i to u prioritetnijim turističkim ponudama. A novost novog Zakona o turizmu je i to što će Agencija za privredne registre voditi Registrar turizma u koji se upisuju turističke agencije, mesta, ugostitelji, objekti kao i turistički vodiči.

A biće i striktnih obaveza plaćanja penala za korišćenje prioritetne turističke destinacije koje plaćaju vlasnici i korisnici ugostiteljskog objekta neodgovarajuće namene i kategorije. Sredstva ostvarena od ovih penala, biće prihod budžeta Srbije.

Propisano je da upravljač turističkog prostora može biti privredno društvo koje je osnovano za obavljanje delatnosti u oblasti turizma, i to od strane javnog preduzeća, odnosno Republike Srbije, autonomne pokrajine, opštine, grada ili grada Beograda i u kom je kapital tog osnivača većinski.

A šta je, još, novo?

Novost je to da jedinica lokalne samouprave može ugovorom da poveri upravljaču turističkog prostora poslove obezbeđivanja uslova za uređivanje, korišćenje, unapređenje i zaštitu građevinskog zemljišta.

Dakle, Zakon je tu, samo ga se moramo držati. On propisuje tehničke uslove i kadrovsku osposobljenost za obavljanje poslova u turističkoj agenciji - ovo je od velike važnosti za sliku koju šaljemo o sebi - a detaljno su propisana prava i obaveze organizatora putovanja i bolja zaštita putnika, što, samo, treba gromko pozdraviti.

Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku", a odredbe koje se odnose na registraciju odnosno evidenciju u Registru turizma i na licence, primenjivaće se od 1. januara 2010.

oOo

Smeštaj Privatni smeštaj Smeštaj sa bazenom Hoteli u Sokobanji Pansioni Seoski turizam Smeštaj na jezeru Cenovnik O Sokobanji O Sokobanji Istorija Istorija Prvi tragovi naselja Turski period Prvi ustanak Naredba 1837-1880 Do II svetskog rata NOB i revolucija Zdravstvo Zdravstvo Zdravstveni turizam Faktori lečenja Kupanje Inhalacija Radioaktivnost Radioaktivne vode Mineralne vode Lekovite vode Znamenite ličnosti Kako doći? Klima Oblačnost Padavine Magla Vetar Vegetacija Vremenska prognoza Odgovori Predsednika Opštine Gradski vodič Gradski vodič Izletišta Parkovi Mapa grada Crkve Autobuske linije Doček nove godine Wellness centar Restorani Akva Park Etno restoran STARA VODENICA Vesti Linkovi Nekretnine Kontakt