eSokobanja.rs

OTKS pripremila je Turističko - geografsku kartu Sokobanje, pod nazivom Sokobanjska kotlina i Golak. Karta je radjena na osnovu interesovanja sokobanjskih turista, a posebna pažnja usmerena je na crkve i manastire

23.08.2011. VEST – Turističko – geografska karta

OTKS logo  OTKS pripremila je Turističko - geografsku kartu Sokobanje, pod nazivom Sokobanjska kotlina i Golak. Karta je radjena na osnovu interesovanja sokobanjskih turista, a posebna pažnja usmerena je na crkve i manastire. Na poledjini karte nalaze se prirodne turističke vrednosti sokobanjske kotline, ambijentalne i antropogene turističke vrednosti, pobrojane su manifestacije i zdravstvene ustanove, kao i prirodne i antropogene turističke vrednosti Golaka. Autor karte je profesor geografije Gojko Milovanović, a karta se može kupiti u Turističko – informativnom centru.