eSokobanja.rs

Prema podacima OTKS, tokom 2012.-te godine u Sokobanji je zabeležen porast broja turista i broja njihovih noćenja u privatnom smeštaju u odnosu na prethodnu 2011. godinu.

sokobanjski gosti  Prema podacima  OTKS, tokom 2012.-te godine u Sokobanji  je zabeležen  porast broja turista i broja  njihovih noćenja u privatnom smeštaju  u odnosu na prethodnu  2011. godinu.
Uprkos  teškoj  ekonomskoj situaciji  kod nas  i  u okruženju, zabeležen je simboličan  porast  broja turista i njihovih noćenja za nekoliko odsto.
Najveći broj poseta zabeležen je  u letnjim mesecima  ( jun, jul , avgust), a mesec sa najvećim brojem turista i turističkih noćenja bio je avgust.  Broj turista u septembru mesecu, bio je veći za nekoliko odsto od broja turista i  broja noćenja u maju.
Sokobanja nema razvijenu privredu, osim turističke, ceo razvoj podredjen je upravo turizmu i treba nastojati  da se turistički promet  ravnomernije raspodeli po mesecima u godini i smanji njegova izražena sezoničnost.

 

 

Procenat gostiju u privatnom sektoru u 2012.oj po agencijama                             Procenat noćenja

 SOKOINFO                  35.66%                                                                                        35,42%

 Mogi - turs                   18.40%                                                                                         21,06%    

 Palma                        13.10%                                                                                         10,86%

 Eko- turs                      8.90%                                                                                            7,56%

 OTKS                           8.80%                                                                                            9,1%

 DM                                8.40%                                                                                            9,5%

 Sokogradturs            6.68%                                                                                            6 %

 Kiss and travel              0.06%                                                                                           0,5%

 Sokoturs                      -------                                                                                             ------

 Balnea tours                  -------                                                                                              ------