eSokobanja.rs

Stručnjaci Evropskog udruženja banja, koji su početkom ove sedmice posetili Specijalnu bolnicu Sokobanja, u razgovorima sa menadžmentom te ustanove izrazili su zadovoljstvo njenom opremljenošću i funkcionisanjem / U toku ove godine radilo se na priprema sokobanjskih izletišta za turističku sezonu, kaže Dragan Knežević, pejzažni arhitekta u Direkciju za urbanizam i izgradnju / Umetnička kolonija Sokograd, petnaesta po redu, biće otvorena u nedelju 5. septembra u maloj Galeriji Zavičajnog muzeja sa početkom u 19 časova / Sastanka rukovodstva FK “Ozren” u proširenom sastavu biće održan u utorak 7. septembra

03.09.2010. V E S T – Stručnjaci Evropskog udruženja banja ponudili saradnju i pomoć

Stručnjaci Evropskog udruženja banja, koji su početkom ove sedmice posetili Specijalnu bolnicu „Sokobanja”, u razgovorima są menadžmentom te ustanove izrazili su zadovoljstvo njenom opremljenošću i funkcionisanjem, sertifikacijom i primenom sistema ISO 9001 i HACCP, odnosno kontinuiranim radom na podizanju kvaliteta i poštovanju standarda. Nakon obilaska objekata, ocenili su da se u Specijalnoj bolnici radi timski, są jasnom vizijom i ciljem, te su ukazali na dalje korake ka potpunom ispunjenju evropskih standarda i ponudili saradnju i pomoć. Osim već predviđenih aktivnosti, tom prilikom je dogovoreno da se organizuje poseta stručnajaka Specijalne bolnice „Sokobanja” najpoznatijim banjama u Evropi są sličnim indikacijama, a Specijalna bolnica „Sokobanja” je predložila da se u okviru Evropskog udruženja banja oformi sekcija za respiratornu medicinu., stoji u Saopštenju Specijalne bolnice „Sokobanja”.

 


 

03. 09. 2010. VEST: IZLETIŠTA

U toku ove godine radilo se na priprema sokobanjskih izletišta za turističku sezonu, kaže Dragan Knežević, pejzažni arhitekta u Direkciju za urbanizam i izgradnju. Prema komentarima posetilaca plaže Župan, uredjenje ove plaže bilo je najplodotvorniji posao u ovoj godini. Posao na uredjenju izletišta je zaključen i sada smo u fazi održavanja, dodaje Knežević. U periodu postsezone održavanje se nastavlja, bez obzira sto nema gostiju u punom broju kao u sezoni, ali prisutne su ekskurzije, škole u prirodi i pojedinačni gosti i Direkcija za urbanizam i izgradnju već godinama u potsezoni, do kraja oktobra radi na održavanju izletišta. Nakon toga sledi priprema programa i planova za sledeću godinu, kako bi smo spremno dočekali sledeću sezonu, kaže Knežević.

Nesavesni korisnici parkovskog mobilijara

Pored poslova na uredjenju i održavanju sokobanjskih izletišta i prostora van urbanog tkiva Direkcija za urbanizam i izgradnju u Sokobanji radi na uredjenju javnih gradskih zelenih površina. Trudimo se da podignemo nivo kvaliteta ovih radova i u odnosu na prethodne godine u gradu je više cvetnih površina, kaže Dragan Knežević, pejzažni argitekta u Direkciji za urbanizam i izgradnju. On dodaje da se ulaže trud kako bi se uredili i prostori koji ne pripadaju gradu duž saobraćajnica i nekih ulica, u skladu sa tehničkim i ljudskim mogućnostima. Medjutim u samom poslu održavanja najveći problem su nesavesni korisnici. Ove godine smo prema evidenciji sa terena imali više oštećenja parkovskog mobilijara i sprava za igru dece u dečijem parku, kaže Knežević i dodaje da se neprekidno dešava da se u parku lome i oštećuju klupe, a polomljeni su i neki segmenti ograde u dečijem parku. Lome se i klackalice u dečijem parku, a ukradene su i dve ljuljaske, kaže Knežević.

 


 

03.09.2010. VEST –  Umetnička kolonija “Sokograd”

Umetnička kolonija “Sokograd”, petnaesta po redu, biće otvorena u nedelju 5. septembra u maloj Galeriji Zavičajnog muzeja sa početkom u 19 časova. Početak rada kolonije biće obeležen otvaranjem izložbe slika nastalih tokom 14. Umetničke kolonije. Učestvovaće 10 akademskih slikara iz cele Srbije, kaže Bratislav Majkić, direktor OTKS. Slikari iz Sokobanje kao i prošle godine biće samo u ulozi domaćina. Učesnici kolonije stvaraće u Sokobanji do 12. septembra.

 


 

03.09.2010. VEST –  FK “Ozren”

FK OzrenSastanka rukovodstva FK “Ozren” u proširenom sastavu biće održan u utorak 7. septembra. Na dnevnom redu naći će se dve tačke: Priprema i održavanje Vanredne sednice Skupštine FK “Ozren”- posvećena pitanjima u vezi izdavanja Monografije FK “Ozren” 1912- 2012. godine i Realizacija zaključaka i odluka sa V sednice Skupštine kluba, održane 17. jula. Sednica će biti održana u prostorijama kluba na stadionu Bata Nole sa početkom u 18 časova.