eSokobanja.rs

Poziv sokobanjskim stanodavcima:: U okviru aktivnosti izrade novog promotivnog materijala turističke ponude opštine Sokobanja, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, poziva sve kategorisane privatne stanodavce da za potrebe pripreme štampanog Kataloga privatnog smeštaja u Sokobanji, dostave opisne podatke u elektronskom obliku i digitalne fotografije svojih smeštajnih kapaciteta.

15.03.2011. V E S T – Poziv sokobanjskim stanodavcima

apartman  U okviru aktivnosti izrade novog promotivnog materijala turističke ponude opštine Sokobanja, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, poziva sve kategorisane privatne stanodavce da za potrebe pripreme štampanog Kataloga privatnog smeštaja u Sokobanji, dostave opisne podatke u elektronskom obliku i digitalne fotografije svojih smeštajnih kapaciteta. Ova usluga kao i izrada promotivnog materijala biće besplatna za registrovane stanodavce. Obrazac za dostavljanje podataka može se naći na zvaničnom sajtu opštine Sokobanja na adresi www.opstinasokobanja.com. Rok za dostavljanje podataka je o1. april 2011.godine. Prilikom dostavljanja podataka, stanodavac daje na uvid i Rešenje o kategorizaciji smeštajnih kapaciteta. Podaci se dostavljaju u prostorijama opštine Sokobanja, Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj lično Ivici Naskovskom ili na mail invest@opstinasokobanja.com, svakog radnog dadna od 7 do 15 časova. Kontakt telefon 830-030 ili 830-173.