eSokobanja.rs

Požari:: U cilju blagovremenog sprečavanja nastajanja požara, eksplozija i havarija, objekata i kompleksa za smeštaj turista i drugih posetilaca, potrebno je preduzeti pojačane mere

24.08.2011. VEST – Saopštenje , požari

  U cilju blagovremenog sprečavanja nastajanja požara, eksplozija i havarija, objekata i kompleksa za smeštaj turista i drugih posetilaca, potrebno je preduzeti pojačane mere. Posebnu pažnju treba usmeriti na stanje zaštite od požara u prostorijama objekata u kojima se svakodnevno okuplja i boravi veći broj građana i turista. Takođe, zabranjeno je spaljivanje smeća na otvorenom prostoru, loženje otvorene vatre u šumi i na udaljenosti od 200 m od ruba šume, izuzev na određenim i za to vidno obeleženim mestima, u skladu sa propisima, stoji u Saopštenju Odeljenja za vanredne situacije u Zaječaru.