eBooking Srbija

Hotelijeri čiji se lokali nalaze u područjima od primarnog turističkog značaja, imaju rok od dve godine i deset meseci da prilagode izgled, uslugu i sadržaje. U suprotnom će morati da plate po dva miliona evra godišnje

06.09.2011. V E S T – Porez na ružnoću

porez Hotelijeri čiji se lokali nalaze u područjima od primarnog turističkog značaja, imaju rok od dve godine i deset meseci da prilagode izgled, uslugu i sadržaje. U suprotnom će morati da plate po dva miliona evra godišnje. Uredba o utvrđivanju prioritetnih turističkih destinacija, zona, lokacija i kategorija objekata u mestima za odmor i turističkim mestima u prioritetnim turističkim destinacijama predviđa da lokalne samouprave širom Srbije odrede primarne zone za razvoj turizma. U tim delovima, hoteli će morati da primene odredbe Pravilnika o kategorizaciji turističkih mesta u pogledu izgleda, sadržaja i usluge. Ako objekti ne budu stavljeni u funkciju do predviđenog roka, vlasnicima će biti uručeno rešenje za plaćanje penala u iznosu od dva miliona evra na godišnjem nivou zbog korišćenja prioritetne turističke destinacije. Ta cifra određena je Zakonom o turizmu.Gradovi i opštine svojim planskim dokumentima određuju koje su njihove primarne turističke zone, u kojima će biti primenjeni propisi prema master planovima za razvoj turizma za uređenje i funkciju objekata, ili će se poštovati istorijsko nasleđe. Kriterijumi za određivanje područja turističkih zona utvrđeni su Pravilnikom o kategorizaciji turističkih mesta.