eSokobanja.rs

Trening za buduće korisnike kredita u okviru projekta Podrška malom biznisu u turizmu, kao i za ostale zaineresovane gradjane organizuje se od 10. septembra. Ovaj trening je namenjen prevashodno privatnim preduzetnicima

vodic za investitoreVEST RTV - Sokobanja

Trening za buduće korisnike kredita u okviru projekta “Podrška malom biznisu u turizmu”, kao i za ostale zaineresovane gradjane organizuje se od 10. septembra. Ovaj trening je namenjen prevashodno privatnim preduzetnicima, a u planu je obuka za izradu biznis planova, poslovno planiranje, izradu finansijskih analiza, marketing..Prijavljeno je tridesetak gradjana, a zainteresovani još uvek imaju mogućnost da se prijave. Nakon završenog treninga polaznici dobijaju sertifikat, koji je potreban radi konkurisanja za kredite za privatne stanodavce, kao i za konkurisanje kod NSZ za sredstva za samozapošljavanje. Projektom, koji se sprovodi uz tehničku podršku GIZ-a je predvidjeno formiranje grantnog fonda za dobijanje kredita sa subvencionisanom kamatom koji su namenjeni pre svega privatnim stanodavcima, ali i svim ugostiteljima sa teritorije naše opštine. U pitanju su krediti u iznosu od 2 000 do 5 000 eura sa minimalnom kamatnom stopom od 6%, kaže rukovodilac Odeljenja za privredu i lokalni ekonomski razvoj i rukovodilac projekta, Marije Žikić.