eSokobanja.rs

Turistički portal www.turizamusrbiji.rs je jedinstvena web lokacija, koja svakom registrovanom korisniku nudi mogućnost da BESPLATNO kreira internet stranu za svoju turističku ponudu, bilo da se radi o smeštaju, restoranu...

 Turistički portal www.turizamusrbiji.rs je jedinstvena web lokacija, koja svakom registrovanom korisniku nudi mogućnost da BESPLATNO kreira internet stranu za svoju turističku ponudu, bilo da se radi o smeštaju, restoranu itd.
Proces registracije je krajnje jednostavan i zahteva aktivaciju, nakon čega mozete dodati svoju destinaciju, preporuku i turističku ponudu sa galerijom slika.