eBooking Srbija

Veslački savez Srbije(VSS), podneo je zvaničnu inicijativu opštini Sokobanja da se na Bovanskom jezeru uspostavi Centar za pripreme veslača Reprezentacije Srbije

26.07.2011.VEST> VSS

veslacki savez srbije  Veslački savez Srbije(VSS), podneo je zvaničnu inicijativu opštini Sokobanja da se na Bovanskom jezeru uspostavi Centar za pripreme veslača Reprezentacije Srbije. Opština će svakako pozitivno odgovoriti na ovu inicijativu, saznajemo od predsednika opštine Sokobanja, Dimitrija Lukića. VSS ima nameru da uz pomoć Opštine Sokobanja već 2012. godine Bovansko jezero bude jedno od mesta za završne pripreme pred nastup na Olimpijskim igrama u Londonu. Mislim da je ovo pravi put da se Bovansko jezero, negove prirodne lepote, njegova ogromna vodena površina stavi u funkciju razvoja sporta i na taj način stavi i u funkciju razvoja seoskog turizma i promocije turističkih potencijala i kapaciteta opštine Sokobanja, kaže Dimitrije Lukić. Ideja je da se na Bovanskom jezeru formira kamp koji bi bio dugoročno rešenje za pripreme veslaške Repretentacije Srbije, kaže on. Prve aktivnosti u kampu biće pomenute pripreme za Olimpijske igre.