eBooking.rs

Zootehnička služba Sokobanja:: Na području sokobanjske opštine rade tri zootrhničke službe. Jedna od najmlađih i najaktivnijih je zootehnička služba Vterinarske stanice SOKO-VET.

02.03.2011. VEST – Zootehnička služba Sokobanja

soko-vet  Na području sokobanjske opštine rade tri zootrhničke službe. Jedna od najmlađih i najaktivnijih je zootehnička služba Vterinarske stanice „SOKO-VET“. Ova služba je svakodnevno na terenu i prema kazivanju Dejana Nedeljkovića, rukovodioca zootehničke službe Veterinarske stanice nije došlo do smanjenja matičnog stada ali je došlo do smanjenja stočnog fonda zbog gašenja staračkih domaćinstava koja više nisu u mogućnosti da se bave poljoprivrednom proizvodnjom.