eSokobanja.rs

Završen je prvi kvartal projekta Zdravo mesto za zdrave investicije, koji se realizuje od marta meseca. Vrednost projekta je oko 117.000 evra, a projekat je finansijski podržala delegacija EU u Srbiji.

28.07.2011. VEST – Exchange 3

Program EXCHANGE 3  Završen je prvi kvartal projekta "Zdravo mesto za zdrave investicije", koji se realizuje od marta meseca. Vrednost projekta je oko 117.000 evra, a projekat je finansijski podržala delegacija EU u Srbiji. Cilj projekta je povećanje atraktivnosti za privlačenje investicija u Sokobanji i partnerskoj opštini Knjaževac. Opština Sokobanja je odredila dve lokacije koje bi trebalo da pripremi, promoviše i ponudi ih kao lokacije koje su spremne za prihvat investicija. U okviru ovog projekta završen je seminar za poboljšanje kapaciteta zaposlenih u Opštinskoj upravi i javnim preduzećima. Cilj je bio privatno-javna partnerstva i saradnja sa investitorima, a ideja da se u proceduru i aktivnosti ukljiče svi zaposleni koji su na direktan ili indirektan način zaduženi za rad na investicijama. U okviru ovog projekta završena je i procedura javne nabavke, a juče je odobreno potpisivanje ugovora o dobijanju eksploatacionog prava na izvorištima Podina i Podinarija. Opština Sokobanja će na ovaj način dobiti eksploataciono pravo nad izvorištima i obezbediti snabdevanje vodom ove dve lokacije.