eSokobanja.rs

Zapremanje mermernog šetališta:: Opštine Sokobanja daje Predlog programa zapremanja prostora mermernog šetališta u Sokobanji

20.01.2012. VEST – Zapremanje mermernog šetališta

setaliste sokobanja  Na osnovu Odluke o komunalnom uredjenju i Odluke o komunalnim taksama Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i gradjevinarstvo Opštinske uprave Opštine Sokobanja daje Predlog programa zapremanja prostora mermernog šetališta u Sokobanji. U skladu sa pomenutim odlukama, predlažu se lokacije za postavljenje manjih montažnih objekata i to: 1 lokacija za umetnika portretistu, 1 lokacija za sladoled na točenje, 7 lokacija za zamrzivače za sladoled, 2 lokacije za umetničke slike, 11 lokacija za bižuteriju i suvenire i 3 lokacije za aparate za kokice. Za zapremanje prostora na javnim površinama raspisuje se javni konkurs koji će sprovesti Komisija za sprovodjenje postupka javnog nadmetanja. Lokacije će se izdavati za period od 01.04. do 31.10.2012. godine putem javnog nadmetanja, koje će se održati najkasnije do 30.04.2012. godine.

 


23.01.2012. VEST – Javna rasprava

U skladu sa Odlukom o lokalnim komunalim taksama za teritoriju Opštine Sokobanja, tarifni broj 8. stav 3. u delu napomena, Opštinska uprava Opštine Sokobanja Odeljenje za urbanizam, stambeno komunalne delatnosti i gradjevinarstvo, 27. januara u 11 časova u sali SO Sokobanja organizuje Javnu raspravu povodom predloga programa zapremanja prostora mermernog šetališta u Sokobanji.


27.01.2012. VEST - Boris Trifić, Javna rasprava

 Predsednik Izvršnog odbora Opšteg udruženja preduzetnika Boris Trifić komentarisao je za RTV Sokobanja danas održanu javnu raspravu povodom predloga programa zapremanja mermernog šetališta. Licitacija za lokacije će biti održana najkasnije do 30.04.2012., početni ulog na licitaciji je 35.000 dinara, dok će cena metra kvadratnog na mermeru biti uvećana za 6%. Trifić je rekao da su dodate i tri nove lokacije za bižuteriju i suvenire što je izazvalo negodovanje preduzetnika sa lokalima na mermernom šetalištu jer se, po njihovim rečima, time direktno ugrožava njihova delatnost.