eSokobanja.rs

RMU Soko:: Pitenje bezbednosti je pitanje broj jedan u rudarstvu. Počeci sistem za praćenje gasno ventilacionih parametara datiraju još iz 1978. godine sa prvim uredjajima automatskg daljinskog praćenja ovih parametara

08. 08. 2011. VEST: Rudnik I sistem

logo-soko  Pitenje bezbednosti je pitanje broj jedan u rudarstvu. Počeci sistem za praćenje gasno ventilacionih parametara datiraju još iz 1978. godine sa prvim uredjajima automatskg daljinskog praćenja ovih parametara. U medjuvremenu, sistem je razvijen, modernizovan, promenjen i prošle godine je ugradjena zadnja generacija opreme. Ove godine smo modernizovali sistem praćem i odredjenih tehnoloških parametara i u narednom periodu će se dogradjivati praćenjem dodatnih parametara, objašnjava direktor RMU “Soko”, Ilija Knežević. Reč je o sistemu za automatsku daljinsku detekciju metana, za govorno sporazumevanje i praćenje tehnoloških parametara. Rudnik “Soko” je najopasnija jama u Srbiji i u širem okruženju, zato što ima opasnosti prvenstveno od metana i zapaljive ugljene prašine, a pored toga imamo i vodu već nekoliko godina, a problem je i izuzetno izražen jamski pritisak i sve ovo otežava rad u jami, objašnjava knežević. Zato JPPEU “Resavica” i RMU “Soko” ulažu mnogo u bezbednost i sigurnost na radu, dodaje on.