eSokobanja.rs

XXX Sednica Opštinskog veća opštine Sokobanja biće održana u ponedeljak 11. aprila. Na dnevnom redu naći će se 38 tačaka između ostalih: Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta

08.04.2011. V E S T – Opštinsko veće

opstina-sokobanja  XXX Sednica Opštinskog veća opštine Sokobanja biće održana u ponedeljak 11. aprila. Na dnevnom redu naći će se 38 tačaka između ostalih: Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta za 2010 godinu, Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o poveravanju izrade Operativnog plana odbrane od poplava; Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o izradi lokalnog Plana upravljana otpadom, Razmatranje i utvrđivanje predloga Odluke o budžetskom fondu za zaštitu Životne sredine Opštine Sokobanje, Razmatrnje i utvrđivanje predloga Programa korišćenja sredstava od naknade za boravišnu taksu u 2011. a biće reči i o radu organizacija i ustanova u 2010 koje se finansiraju iz budžeta kao i o davanju saglasnosti na povećanje cena komunalnih usluga preduzeća „Napredak“. XXX Sednica Opštinskog veća biće održana u sali Skupštine opštine sa početkom u 9 časova.