Zimska služba - Vesti Soko TV 16.12.2010.godine

Zimska služba na lokalnim putevima na teritoriji opštine Sokobanja organizuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima i zahtevom da se omogući bezbedno odvijanje saobraćaja u otežanim uslovima za brzinu kretanja motornih vozila do 40km-h/ Preduzeće "Ozren put", radi na zimskom održavanju regionalna puteva./ Srbija će tokom 2011. godine dobiti katastar nepokretnosti, najavio je danas ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić./ Državni službenici i nameštenici sa najnižim platama dobiće povišicu u rasponu od 17 do 41,51 odsto, kaže ministar za državnu upravu Milan Marković.

Zimska služba - Vesti Soko TV 16.12.2010.godine
15 Decembar 2010

15. 12. 2010. VEST: Zimska služba

Zimska služba na lokalnim putevima na teritoriji opštine Sokobanja organizuje se u skladu sa finansijskim mogućnostima i zahtevom da se omogući bezbedno odvijanje saobraćaja u otežanim uslovima za brzinu kretanja motornih vozila do 40km-h i podrazumeva: mašinsko čišćenje snega i kolovoza, posipanje mešavine rizle i soli ili šljake na usponima i zaledjenim deonicama, kontrolu oticanja vode kod topljenja snega i dežurstvo. Lokalni putevi kao i gradske ulice svrstavaju se po prioritetima u tri prioritetne grupe. Dozvoljava se prekid saobraćaja i to: na lokalnim putevima prvog prioriteta do 12 sati, na lokalnim putevima drugog prioriteta do 24 sati i na putevima trećeg prioriteta više dana. Održavanje puteva i ulica krenulo je od 15. novembra, ali do danas nismo imali veće količine padavina, kaže direktorka Direkcije za urbanizam i izgradnju, Violete Kostić. Za održavanje lokalnih puteva izabrano je preduzeće za puteve Zaječar, a održavanje gradskih ulica povereno je Direkciji za urbanizam i izgradnju. Održavanje pešačkih komunikacija i mermernog šetališta je u nadležnosti JKP "Napredak", saznajemo od Violete Kostić.

15. 12. 2010. VEST – Regionalni putevi

Preduzeće "Ozren put", radi na zimskom održavanju regionalna puteva. Radi se na održavanju putnog pravca R 121 koji obuhvata regionalni put od Bovanskog jezera, pravac od klisure kroz Sokobanju do prevoja prema Knjažervcu i putnog pravca R 120 - od Nikolinca do sela Jezero i od Trebičke česme do Jošanice. Ovi putni pravci obuhvataju Jošanicu, Žučkovac, Jezero Nikolinac, Cerovicu i Levovik, saznajemo od direktora i vlasnika preduzeća, Zorana Maslovarića. Spremno smo dočekali prve veće padavine, imamo dovoljno rizle i soli, kaže Maslovarić.


16.12.2010. V E S T – XX Sednica Skupštine opštine Sokobanja

XX Sednica Skupštine opštine Sokobanja biće održana sutra. Na dnevnom redu naći će se 14 tačaka između ostalih: Razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim komunalnim taksama za teritoriju opštine Sokobanja, razmatranje i donošenje Odluke o lokalnim administrativnim taksama, razmatranje i donošenje Odluke o visini naknade za korišćenje građevinskog zemljišta u 2011 godini, razmatranje i donošenje Odluke o izmeni Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora na teritoriji opštine Sokobanja, razmatranje i donošenje Odluke o izmenama i dopunama Odluke o visini naknade za uređivanje građevinskog zemljišta, kao i razmatranje i donošenje Odludke o budžetu opštine Sokobanja za 2011 godinu. XX Sednica Skupštine opštine Sokobanja biće odžana u maloj sali Skupštine opštine sa početkom u 9 časova.


16.12.2010. VEST – XXVIII sednica Opštinskog veća

Pre XX Sednice Skupštine opštine Sokobanja, sutra sa početkom u 8 časova biće održana XXVIII sednica Opštinskog veća . Na dnevnom redu naći će se 3 tačke: Razmatranje i usvajanje zapisnika sa XXVI i XXVII sednice Opštinskog veća opštine Sokobanja, Razmatranje i utvrđivanje izmena i dopuna predloga Odluke o budžetu opštine Sokobanja za 2011. godinu i Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Lokalnog Akcionog plana za zapošljavanje opštine Sokobanja 2011 – 2016. godine. XXVIII sednica Opštinskog veća biće održana u maloj sali Skupštine opštine .


16.12.2010. V E S T –Srbija tokom 2011. godine dobija katastar nepokretnosti

Srbija će tokom 2011. godine dobiti katastar nepokretnosti, najavio je danas ministar životne sredine i prostornog planiranja Oliver Dulić. "Siguran sam i da ćemo u 2011. Srbiju najzad zaokružiti kao zemlju u kojoj se tačno zna šta se nalazi na svakom kvadratnom centimetru", rekao je Dulić u Sava centru, na godišnjem predstavljanje aktivnosti Republičkog geodetskog zavoda (RGZ).On je dodao da će zavod od sledeće godine imati na raspolaganju i najmodernije tehnologije.Dulić je istakao da će sledeće godine država nastaviti da uređuje svojinsko-pravne odnose na zemljištem, jer bez toga Srbija ne može da se razvija.


16.12.2010. VEST – Veće plate

Državni službenici i nameštenici sa najnižim platama dobiće povišicu u rasponu od 17 do 41,51 odsto, kaže ministar za državnu upravu Milan Marković. Marković je, obrazlažući izmene Zakona o platama državnih službenika i nameštenika, predložio da se raspon plata koji je bio utvrđen u odnosu jedan prema devet, smanji na jedan prema šest. Time će državni službenici sa najnižim platama dobiti povećanja po novim koeficijentima, dok se ostale plate u državnoj upravi neće menjati. "Sve ostale plate u državnoj upravi ostaju netaknute, na istom nivou kao i do sada, ali se plate onih koji imaju najniža primanja od 12.036 do 25.999 podižu i sada će najniža plata za zaposlenog sa osnovnim obrazovanjem biti 16.049 dinara", rekao je Marković. On je poručio da će nameštenik sa višom stručnom spremom imati primanja u visini od 30.000 dinara, mlađi referent sa srednjom stručnom spremom 22.000, dok će saradnik sa višom stručnom spremom takođe primati 30.000 dinara. "Mislim da je ovo bilo potrebno uraditi mnogo ranije, da je to mera solidarnosti imajući u vidu raspone koji su postojali u platama. Ne mislim da su ovo plate sa kojima čovek može da živi ne znam kako", kazao je Marković.

Smeštaj Privatni smeštaj Smeštaj sa bazenom Hoteli u Sokobanji Pansioni Seoski turizam Smeštaj na jezeru Cenovnik O Sokobanji O Sokobanji Istorija Istorija Prvi tragovi naselja Turski period Prvi ustanak Naredba 1837-1880 Do II svetskog rata NOB i revolucija Zdravstvo Zdravstvo Zdravstveni turizam Faktori lečenja Kupanje Inhalacija Radioaktivnost Radioaktivne vode Mineralne vode Lekovite vode Znamenite ličnosti Kako doći? Klima Oblačnost Padavine Magla Vetar Vegetacija Vremenska prognoza Odgovori Predsednika Opštine Gradski vodič Gradski vodič Izletišta Parkovi Mapa grada Crkve Autobuske linije Doček nove godine Wellness centar Restorani Akva Park Cenovnik Akva parka Podina Etno restoran STARA VODENICA Vesti Linkovi Nekretnine Kontakt