БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И ПРИМЕНА HACCP СТАНДАРДА

Нормативно – правно регулисање управљања безбедношћу у пословној организацији Општи и појединачни, екстерни и интерни правни акти о безбедности у пословној организацији, Закони и прописи о безбедности са посебним освртом на Закон о безбедности хране.

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И ПРИМЕНА HACCP СТАНДАРДА
27 April 2011

организује једнодневни инструктивни семинар

БЕЗБЕДНОСНИ МЕНАЏМЕНТ И ПРИМЕНА HACCP СТАНДАРДА

Дана 13.05. 2011. године, од 10.00 до 15.30 сати

У Сокобањи , ул. Алексе Маркишића 129

ТЕМЕ

Нормативно – правно регулисање управљања безбедношћу у пословној организацији

Општи и појединачни, екстерни и интерни правни акти о безбедности у пословној организацији, Закони и прописи о безбедности са посебним освртом на Закон о безбедности хране. Специфичности безбедносне регулативе у угоститељству и туризму.

Безбедносне потребе и регулативни захтеви у пословним организацијама. Специфичности великих, средњих и малих пословних организација и самосталних предузетника; Безбедносне специфичности угоститељских организација; положај у законским и подзаконским прописима. Заштита материјалне и интелектуалне својине. Безбедносни стандарди. Опште одредбе HACCP. Специфичности примене HACCP у угоститељству. Критичне контролне тачке. Верификација HACCP. HACCP план.

Одговорност пословних субјеката за безбедност. Обавезе пословних организација, правних и физичких лица за безбедност. Обавезни безбедносни планови и документа. Прекршајне и казнене мере по важећим прописима. Надлежност за спровођење прописа и инспекцијски надзор.

РАДИОНИЦА:

Планирање и прописивање обавезних интерних правних аката (правилника, планова, и упутства) за безбедност у односу на величину и специфичност делатности привредног субјекта. Смернице за израду HCCP плана у угоститељству.

ПРЕДАВАЧИ:

проф. др Милан Милошевић,

редовни професор Криминалистичко-полицијске академије и Факултета за образовање дипломираних правника и дипломираних економиста за руководеће кадрове, експерт Акредитационог тела Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и председник Стручне комисије Удржења за приватно обезбеђење Привредне коморе Србије

мр Момир Остојић

Контролор у Центру за квалитет ПКС и члан стручне комисије Удржења за приватно обезбеђење ПКС, самостални консултант за безбедност и предавач на струковним студијама за криминалистику и безбедност.

Циљна група:

Менаџери свих нивоа одговорности у пословним организацијама; Руководиоци и запослени на пословима безбедности и заштите на раду и запослени на посебно одговорним и пословима са повећаним ризиком у привреди и ванпривреди; Менаџери и запослени у угоститељству.

Методи излагања материје:

Предавање уз видео презентацију, семинарско активно учешће слушалаца са примерима из праксе, питањима и одговорима.

Полазници добијају:

радни материјал и CD, освежење на паузама и сертификат о одслушаном семинару

Котизација: 5000 динара по учеснику

Agencija za konsalting "Codex - I"

Sokobanja, Alekse Markisica 129 Tel. +38118830421; fax. +3811830338; Mob. 063 – 649722;

e-mail. lokalnainicijativa@open.telekom.rs M.b.62040777 Pib 105748926

"CODEX -I"

Smeštaj Privatni smeštaj Smeštaj sa bazenom Hoteli u Sokobanji Pansioni Seoski turizam Smeštaj na jezeru Cenovnik O Sokobanji O Sokobanji Istorija Istorija Prvi tragovi naselja Turski period Prvi ustanak Naredba 1837-1880 Do II svetskog rata NOB i revolucija Zdravstvo Zdravstvo Zdravstveni turizam Faktori lečenja Kupanje Inhalacija Radioaktivnost Radioaktivne vode Mineralne vode Lekovite vode Znamenite ličnosti Kako doći? Klima Oblačnost Padavine Magla Vetar Vegetacija Vremenska prognoza Odgovori Predsednika Opštine Gradski vodič Gradski vodič Izletišta Parkovi Mapa grada Crkve Autobuske linije Doček nove godine Wellness centar Restorani Akva Park Etno restoran STARA VODENICA Vesti Linkovi Nekretnine Kontakt