eSokobanja.rs

UPRAVLJNJE OTPADOM:: Javni uvid u Nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Sokobanja održaće se od 30. januara do 6. februara, svakog radnog dana od 7 do 15 časova

01.02.2012. VEST - Upravljanje otpadom

  Javni uvid u Nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom na teritoriji opštine Sokobanja održaće se od 30. januara do 6. februara, svakog radnog dana od 7 do 15 časova. Nacrt Lokalnog plana upravljanja otpadom biće izložen u kancelaiji broj 20 Opštinske uprave opštine Sokobanja i na sajtu opštine Sokobanja, www.opstinasokobanja.com. Informacije o Lokalnom planu pružaće službeno lice Opštinske uprave prisutno na mestu javnog uvida. U toku trajanja javnog uvida zainteresovana pravna i fizička lica mogu dostaviti primedbe u pisanoj formi zaključno sa 6. februarom.