eSokobanja.rs

Upis predškolaca u PU Bucko počeće u četvrtak 03. maja i trajaće do 1 .juna, ukoliko se do tada ne upišu svi predškolci, rok će biti produžen, saznajemo od Direktorke Miladinka Milenković

vrtic bucko sokobanja30.04.2012. V E S T – Upis u Vrtić

Upis predškolaca u PU „Bucko“ počeće u četvrtak 03. maja i trajaće do 1 .juna, ukoliko se do tada ne upišu svi predškolci, rok će biti produžen, saznajemo od Direktorke Miladinka Milenković. Roditelje dece rođene 2006. godine i januara i februara 2007 godine, koji su već dobili pozive od opštinske uprave , prilikom upisa sa sobom treba da ponesu samo lekarsko uverenje iz Doma zdravlja, jer će izvode iz matične knjige rođenih opština dostaviti za celu generaciju. Prijavu će roditelji popunjavati u vrtiću . Prema podacima sa kojima raspolaže opštinska uprava u školskoj 2012 /13 nulti razred u sokobanji pohađaće 120 predškolaca .