eSokobanja.rs

Univerzitet u Novom Pazaru je osnovan 2002. Godine, Univerzitet nije državni, nije privatni već je zadužbina (vakuf). Univerzitet čine 5 fakulteta u 5 studijskih centara i to: Novi Pazar(centrala), studijski centar u Nišu, Pančevu, Subotici I Beogradu.

Univerzitet u Novom Pazaru je osnovan 2002. Godine, Univerzitet nije državni, nije privatni već je zadužbina (vakuf). Univerzitet čine 5 fakulteta u 5 studijskih centara i to: Novi Pazar(centrala), studijski centar u Nišu,  Pančevu, Subotici i Beogradu. Fakulteti:
1.    Fakultet za Informatiku i informacione tehnologije
2.    Fakultet za menadžment i poslovnu ekonomiju
3.    Pravni fakultet (opšte pravo i kriminalistika)
4.    Fakultet humanističkih nauka (Engleski jezik, Nemački jezik, Srpski jezik, turski jezik, Psihologija, Pedagogija)
5.    Fakultet umetnosti (Dizajn i Gluma)


Kontakt:
Univerzitet u Novom Pazaru
Dimitrija Tucovića bb, Novi Pazar
tel: 020 316 634, fax: 020 315 726
info@uninp.edu.rs, rektorat@uninp.edu.rs
www.uninp.edu.rs