eSokobanja.rs

Izvršni odbor Osnovne organizacije Saveza medicinskih sestara i tehničara Srbije Specijalne bolnice Ozren na sednici održanoj 15. juna doneo je Odluku koju je uputio direktoru SB Ozren Miroslavu Jevtiću u kojoj stoji: Ukoliko u roku od 24 časa ne udovoljite zahtevima Sindikata, u zakonskom roku, a u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o štrajku objavićemo štrajk

20.06.2011. VEST – SB “Ozren”

  Izvršni odbor Osnovne organizacije Saveza medicinskih sestara i tehničara Srbije Specijalne bolnice “Ozren” na sednici održanoj 15. juna doneo je Odluku koju je uputio direktoru SB “Ozren” Miroslavu Jevtiću u kojoj stoji: Ukoliko u roku od 24 časa ne udovoljite zahtevima Sindikata, u zakonskom roku, a u skladu sa Zakonom o radu i Zakonom o štrajku, objavićemo štrajk. Zahtevi Saveza medicinskih sestara i tehničara Srbije su: Da se Snežana Filipović odmah smeni sa mesta pomoćnika direktora za nemedicinske poslove i da se preduzmu mere za preispitivanje eventualnih zloupotreba; Da se odmah nastavi izrada Posebnog kolektivnog ugovora, na šta Vas je i ministar posebnim dopisom obavezao, a na šta ste se oglušili; Da se sazove Zbor radnika na kome ćete objasniti trenutnu situaciju i Vašu odgovornost i Vašeg tima, kao i Upravnog odbora; Da odmah pokrenete disciplinske postupke za koje je zahteve regularno predao SMSTS, na koje prema Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti, koji ste sami doneli nemate pravo na prigovor, stoji u Saopštenju Izvršnog odbora Osnovne organizacije Saveza medicinskih sestara i tehničara Srbije Specijalne bolnice “Ozren“ dostavljenom našoj redakciji..