eSokobanja.rs

Šumska uprava Sokobanja primaće zahteve za doznaku stabala u privatnim šumama do 28. 02. 2011. god. Od dokumentacije prilikom podnošenja zahteva potreban je posedovni list, a u slučaju suvlasničke parcele i pisana saglasnost ostalih suvlasnika.

21. 02. 2011. VEST: ŠUMSKA UPRAVA

  Šumska uprava Sokobanja primaće zahteve za doznaku stabala u privatnim šumama do 28. 02. 2011. god. Od dokumentacije prilikom podnošenja zahteva potreban je posedovni list, a u slučaju suvlasničke parcele i pisana saglasnost ostalih suvlasnika. U ovom roku, primaće se i zahtevi za pošumljavanje na parcelama u privatnom vlasništvu sadnicama lišćara i četinara. U obzir dolaze parcele šeste i sedme klase. Od dokumentacije potreban je posedovni list, a ako je parcela veća od 50 ari, skica parcele. Podnošenje zahteva-svakog radnog dana od 7 do 14h u prostorijama Šumske uprave Sokobanja, stoji u saopštenju Šumske uprave, dostavljenom našoj redakciji.