eSokobanja.rs

Fond za razvoj republike Srbije raspisao je 01. 04. 2011. godine Javni poziv za „start-up“ kredite za početnike. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije

06. 04. 2011. VEST: START-UP KREDITI

krediti  Fond za razvoj republike Srbije raspisao je 01. 04. 2011. godine Javni poziv za „start-up“ kredite za početnike. Pravo na korišćenje ovih sredstava imaju privredni subjekti na području Republike Srbije, registrovani u Agenciji za privredne registre od 01. 01. 2010. godine i kasnije. Krediti se odobravaju za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju, adaptaciju, sanaciju poslovnog prostora, proizvodnih i industrijskih objekata ili za kupovinu nove opreme od ovlašćenog distributera ili proizvodjača opreme. Podnosilac zahteva za kredit može biti samo lice koje nikada ranije nije bilo vlasnik privrednog društva, odnosno preduzetnik, u smislu da je bio obveznik poreza na dobit, odnosno na prihode od samostalne delatnosti. Krediti se odobravaju pod sledećim uslovima: i iznosu od 500. 000,00 do 1.500.000,00 dinara za preduzetnike, a do 5.000.000,00 za privredna društva, rok otplate do 5 godina, u okviru kojeg je period počeka do 12 meseci, kamatna stopa 3% na godišnjem nivou uz primenu valutne klauzule, tromesečna otplata kredita. Kao obezbedjenje kredita može se koristiti hipoteka prvog reda na nepokretnostima ili zemljištu ili ugovorno jemstvo. Svi zainteresovani gradjani sa teritorije Istočne Srbije mogu dobiti potpuno besplatnu pomoć pri izradi poslovnih planova i pripremu dokumentacije, takodje svoje aplikacije za „Start-up“ kredit mogu podneti u Regionalnom centru za održivi razvoj i razvoj preduzetništva i Regionalnoj agenciji za razvoj Istočne Srbije u Zaječaru.