eSokobanja.rs

U Specijalnoj bolnici Sokobanja uspešno je okončana realizacija projekta javnog rada Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je trajala pet meseci.

13.10.2011. V E S T – SB i Javni radovi

novi zavod  U Specijalnoj bolnici "Sokobanja" uspešno je okončana realizacija projekta javnog rada Nacionalne službe za zapošljavanje, koja je trajala pet meseci. Tokom tog perioda, uredjen je prostor oko objekta "Novi zavod", s posebnim naglaskom na uredjenju zelenila i cvetnih aranžmana, a što je predstavljalo glavne poslove predvidjene Projektom. Istovremeno je sanirana fasada Kupatila "Park", uredjen prostor oko Kupatila "Banjica" i izvedeni pojedini gradjevinski radovi na tom objektu. Na realizaciji ovog projekta radila su 22 radnika, od kojih jedan sa visokom stručnom spremom. Nacionalna služba za zapošljavanje finansirala je zarade radnika, deo materijala i alata, kao i zaštitnu opremu, u ukupnoj vrednosti od 3.700.000 dinara. Ostatak opreme, potreban materijal i ostale troškove Specijalna bolnica "Sokobanja" finansirala je iz sopstvenih sredstava.