eSokobanja.rs

Slobodan Milenković iz Niša na Bovanskom jezaru u roku od tri dana imao je dva kapitalna ulova. Prvo je ulovio soma od 70 a nakon toga od preko 100 kilograma. Ovo je dokaz da Bovansko jezaro bogato ribom, kaže Milenković i da ima primeraka od sto i više kilograma

15.08.2011. VEST – Som 100 kg

som 100 kg  Slobodan Milenković iz Niša na Bovanskom jezaru u roku od tri dana imao je dva kapitalna ulova. Prvo je ulovio soma od 70 a nakon toga od preko 100 kilograma. Ovo je dokaz da Bovansko jezaro bogato ribom, kaže Milenković i da ima primeraka od sto i više kilograma.

 

 

 


ulov-soma-bovansko