eSokobanja.rs

SOKOJ:: Predsednik Izvršnog odbora Opšteg udruženja preduzetnika Boris Trifić uputio je apel svim privrednicima koji plaćaju tzv. muzički dinar SOKOJ-u i OFPS-u da to ne čine pošto Vlada Srbije u roku od nedelju

30.01.2012. VEST - SOKOJ

preduzetnici sokobanja  Predsednik Izvršnog odbora Opšteg udruženja preduzetnika Boris Trifić uputio je apel svim privrednicima koji plaćaju tzv. muzički dinar SOKOJ-u i OFPS-u da to ne čine pošto Vlada Srbije u roku od nedelju, najviše dve treba da donese nove tri uredbe kojima se nanovo reguliše ova oblast. Ovim uredbama predviđa se da se naknade za javno saopštavanje muzike budu objedinjene, i da iznose dvanaesti deo minimalne neto zarade bez poreza i doprinosa za lokale površine do 50m2, odnosno deveti deo minimalne zarade bez poreza i doprinosa za lokale površine preko 50m2. U predlogu uredbi stoji da od ovih naknada treba da budu izuzete sve kategorije zanatalija.