eSokobanja.rs

Dom zdravlja Sokobanja je na rang listi zdravstvenih ustanova prema postignutim rezultatima u stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite , zauzeo visoko drugo mesto

18.10.2011. V E S T – Dom zdravlja

Slavisa Antonijevic  Dom zdravlja Sokobanja je na rang listi zdravstvenih ustanova prema postignutim rezultatima u stalnom unapređenju kvaliteta zdravstvene zaštite , zauzeo visoko drugo mesto. Rezultati ocenjivanja kvaliteta rada zdravstvenih ustanova za 2010. godinu, na osnovu pokazatelja kvaliteta koji se prate i analiziraju, i na osnovu postignutih rezultata, saopšteni su juče na VII Nacionalnoj konferenciji o stalnom unapređenju zdravstvene zaštite u Republici Srbiji koja je u organizaciji Ministarstva zdravlja Republike Srbije održana u Beogradu, kaže direktor Doma zdravlja Slaviša Antonijević. Sokobanjski Dom zdravlja zauzeo je drugo mesto u kategoriji do 50.000 stanovnika. Stalno unapređenje kvaliteta i bezbednosti pacijenata predstavljaju sastavne delove svakodnevnih aktivnosti zdravstvenih radnika i svih drugih zaposlenih u zdravstvenom sistemu , a krajnji cilj je dostizanje višeg nivoa efikasnosti i uspešnosti u radu, kao i veće zadovoljstvo korisnika i davalaca zdravstvenih ustanova. Ovo je samo potvrda jednog kvalitetnog rada u sokobanjskom Domu zdravlja jer počev od 2008 godine naš Dom zdravlja se nalazi među prvim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, rekao je direktor Antonijević.