eSokobanja.rs

Potrošači iz sokobanjske opštine za utrošenu električnu energiju Elektrodistribuciji duguju preko 140 miliona dinara. Elektrodistribucija Sokobanja podseča svoje kupce da, ukoliko to nisu učinili izmire svoje obaveze

13.09.2011. VEST – EDB – Dugovanja

EPS  Potrošači iz sokobanjske opštine za utrošenu električnu energiju Elektrodistribuciji duguju preko 140 miliona dinara. Elektrodistribucija Sokobanja podseča svoje kupce da, ukoliko to nisu učinili izmire svoje obaveze. Plaćanjem duga do roka dospeća naznačenom na računu, stiče se pravo na popust od 5 %. Kupcima koji ne izmire dug u roku navedenom na opomeni, u skladu sa Uredbom biće obustavljena dalja isporuka električne energije. Aktivnosti na naplati dugovanja u narednom periodu preduzimaće se radnim danima i subotom. EDB podseća kupce da izmire svoja dugovanja i po izvršnim sudskim presudama, kako bi izbegli prinudnu sudsku naplatu duga koja obuhvata sva sredstva izvršenja, uključujući i prodaju nepokretnosti izvršnog dužnika.