eSokobanja.rs

Klima i njen uticaj na vremenske prilike u sokobanjskoj kotlini.

Sokobanja ima umereno-kontinentalnu klimu sa kombinovanim stimulativnim i zdravstvenim dejstvom na ljudski organizam. Prostrane šume štite Sokobanju od jakih vetrova. Leta su umereno topla, a zime blage, sa malo snega i umerenom hladnoćom.

Idealna nadmorska visina, visoka koncentracija kiseonika, ozona i negativnih jona u vazduhu, odsustvo aerozagadjenja, malo magle i vetrovitih dana uslovili su da Sokobanja postane renomirani klimatski centar i vazdušna banja. Ovome svakako treba dodati povoljan atmosferski pritisak i gas radon koji pogoduju obolelima od nespecifičnih plućnih oboljenja.

OBLAČNOST - Prosecna godisnja oblacnost iznosi 57%.

PADAVINE - Na osam lepih dana javljaju se dva sa padavinama.

MAGLA - Tokom godine magla se, u proseku, javlja 24 dana.

VETAR - Okolne planine utiču na stalno kruženje svežeg vazduha.

VEGETACIJA - Osobenost vegetacije Sokobanje i njene okoline čine mešovite šume.