eSokobanja.rs

Prva godišnja Skupština Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina održana je u Sokobanji u hotelu Zdravljak. Tom prilikom donet je strateški dokument kojim se deklarišu osnovni ciljevi Sindikata

07.03.2012. VEST

 Prva godišnja Skupština Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina održana je u Sokobanji u hotelu Zdravljak. Tom prilikom donet je strateški dokument kojim se deklarišu osnovni ciljevi Sindikata, i to-jačanje uzajamne solidarnosti, unapređenje društvenog položaja i statusa radnika, unapređenje radno pravnog statusa,kao i uključenje u socijalni dijalog na lokalnom i državnom nivou. Sindikat je osnovan 12. januara 2011.-e sa ciljem da unapredi i zaštiti kolektivne interese sakupljača sekundarnih sirovina kao pojedinaca koji nisu u radnom odnosu. Ovaj Sindikat trenutno broji 1380 članova, formirano je 7 opštinskih odbora, kao i četiri Inicijativna odbora u beogradskim opštinama Zvezdara, Čukarica, Voždovac i Obrenovac.