eSokobanja.rs

Sindikat podzemne eksploatacije uglja započeo je pregovore sa predstavnicima Vlade o vrednosti radnog časa za 2012. godinu. Pregovori su započeti 27. decembra u resornom ministarstvu, saznajemo od predsednika Sindikata RMU Soko, Marka Crnalića

10. 01. 2012. VEST: SINDIKAT, RUDNIK

 rudnik sokoSindikat podzemne eksploatacije uglja započeo je pregovore sa predstavnicima Vlade o vrednosti radnog časa za 2012. godinu. Pregovori su započeti 27. decembra u resornom ministarstvu, saznajemo od predsednika Sindikata RMU "Soko", Marka Crnalića. Osim predstavnika resornog ministarstva, pregovirima su prisustvovali i predstavnici Ministarstva rada i socijalne politike, Ministarstva finansija i Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja. Podneli smo zahtev za pregovore o vrednosti radnog sata, razgovarali smo o problemima u podzemnoj eksploataciji uglja i o subvencijama za ovu godinu koje su smanjene predlogom Vlade u odnosu na prethodnu, Kaže Crnalić. Za samu vrednost radnog sata, tražili smo da ne bude ispod minimalne ugovorene vrednosti izmedju Vlade RS i Socijalnog saveta RS, a koja trenutno iznosi 102 dinara, objašnjava on. Pregovori će biti nastavljeni verovatno polovinom januara, očekujemo poziv iz resornog ministarstva, kaže Crnalić.