eSokobanja.rs

Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu organizuje Simpozijum Disbalans vode i elektrolita - savremeni aspekti dijagnostike i lečenja, koji će biti održan u petak 14. oktobra u Specijalnoj bolnici Sokobanja

14.10.2011. VEST - Simpozijum 

Simpozijum "Disbalans vode i elektrolita – savremeni aspekti dijagnostike i lečenja" održan je danas u SB "Sokobanja" pod rukovodstvom prof. dr Sonje Radenković. Simpozijum je posvećen poremećaju vode i elekrolita koji predstavlja osnovu svakog organizma. Prvi deo obuhvatao je predavanja, a drugi interaktivnu nastavu sa prikazima kliničkih slučajeva kroz radionice. Program kontinuirane edukacije akreditovan je od strane Zdravstvenog saveta Republike Srbije sa 12 bodova za predavače, 9 bodova za aktivne i 6 za pasivne učesnike, što je maksimum bodova za jednu ovakvu manifestaciju.

 

 


12.10.2011. VEST - Simpozijum Disbalans vode i elektrolita 

 Centar za kontinuiranu medicinsku edukaciju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Nišu organizuje Simpozijum "Disbalans vode i elektrolita - savremeni aspekti dijagnostike i lečenja", koji će biti održan u petak 14. oktobra u Specijalnoj bolnici "Sokobanja",pod rukovodstvom prof.dr Sonje Radenković. Predavači na Simpozijumu biće: prof.dr Mirjana Radenković, prof.dr Slavimir Veljković, prof.dr Sofija Stojiljković, prof.dr Sonja Radenković, prof.dr Milan Pavlović, prof.dr Emilija Golubović i doc.dr Svetlana Pavlović. Zdravstveni savet Republike Srbije akreditovao je Program kontinuirane edukacije sa 6 i 9 bodova za učesnike, i 12 bodova za predavače.