eSokobanja.rs

Sednica Skupštine opštine Sokobanja 28. sednica Skupštine opštine Sokobanja održaće se u utorak 6. marta. Na dnevnom redu naćiće se 7 tačaka, izmedju ostalog: Razmatranje i usvajanje predloga koncepta gazdovanja i upravljanja kompleksom otvorenih sportskih bazena Podina

sednica so sokobanja01.03.2012. VEST - Skupština

 28. sednica Skupštine opštine Sokobanja održaće se u utorak 6. marta. Na dnevnom redu naćiće se 7 tačaka, izmedju ostalog: Predlaganje i izbor tri člana Verifikacionog odbora, Razmatranje i usvajanje Izveštaja Verifikacionog odbora i donošenje Odluke o potvrdjivanju mandata odborniku Skupštine opštine Sokobanja, Razmatranje i usvajanje predloga koncepta gazdovanja i upravljanja kompleksom otvorenih sportskih bazena "Podina i Razmatranje i donošenje Rešenja o izmeni Rešenja o imenovanju Upravnog i Nadzornog odbora Doma zdravlja Sokobanja i utvrdjivanju kompletnog sastava. Sednica će se održati u sali SO Sokobanja sa početkom u 9 časova.