eSokobanja.rs

Savet za informisanje Srpske napredne stranke Sokobanja RTV Sokobanja dostavio je Saopštenje za javnost u kome stoji: Odlukom SO Sokonbanja o izmeni Odluke o prezu na imovinu od 28.02.2011. godine došlo je do enormnog povećanja poreza na nepokretnost, za tekuću 2011

24.03.2011. V E S T – Saopštenje SNS

SNS  Savet za informisanje Srpske napredne stranke Sokobanja RTV Sokobanja dostavio je Saopštenje za javnost u kome stoji: Odlukom SO Sokonbanja o izmeni Odluke o prezu na imovinu od 28.02.2011. godine došlo je do enormnog povećanja poreza na nepokretnost, za tekuću 2011.godinu, koje će građani naše opštine morati da plate. Naime, pomenutom Odlukom propisano je da se visina vrednosti nepokretnosti, koja je polazna osnovica za obračun poreza, umanjuje za amortizaciju po stopi od 0,8% istekom svake kalendarske godine u odnosu na godinu u kojoj je izvršena izgradnja, odnosno poslednja rekonstrukcija objekata. Po odluci koja je važila do donošenja ove Odluke stopa je bila 1,5%. Zbog ovoga poreska osnovica se povećava 0,7% za svaku godinu amortizacionog perioda. Dalje, po odluci koja je važila do donošenja ove odluke amortizacija nepokretnosti se priznavala do 70% a sada 40%. Ovim izmenama poreskih instrumenata doći će do povećanja iznosa poreza na imovinu građana opštine Sokobanja za oko 60%. Prihodi građana opštine Sokobanja nominalno su već više godina isti, a realno su enormno niži. U ovako teškoj ekonomskoj situaciji nerazumno je povaćavati poreske dadžbine građanima za oko 60%, stoji u Saopštenju Saveta za informisanje Srpske napredne stranke Sokobanja.