eSokobanja.rs

Opštinski odbor SPS-a dostavio je našoj redakciji saopštenje u kome stoji: Povodom prekida XXVI sednice Skupštine opštine Sokobanja, Socijalisti Sokobanje izdaju saopštenje kojim konstatuju da je neprimeren, netolerantan i netransparentan način skidanja tačaka dnevnog reda

22.12.2011. Saopštenje SPS

opstinski odbor sps sokobanja  Opštinski odbor SPS-a dostavio je našoj redakciji saopštenje u kome stoji: Povodom prekida XXVI sednice Skupštine opštine Sokobanja, Socijalisti Sokobanje izdaju saopštenje kojim konstatuju da je neprimeren, netolerantan i netransparentan način skidanja tačaka dnevnog reda-bez obrazloženja, razmatranja i saglasnosti većine. Ovaj čin predstavlja samovolju pojedinaca, te nije u skladu sa ustanovljenim demokratskim principima, javnosti u radu i većinskim odlučivanjem. Neodržavanje sednice Skupštine opštine u predviđenom roku podrazumeva neusvajanje budžeta za narednu godinu a samim tim otežano poslovanje i funkcionisanje korisnika budžeta, kao i niz posledica predviđenih zakonom. OO SPS Sokobanja očekuje održavanje sednice u skladu sa zakonom i Statutom Skupštine opštine Sokobanja u propisanom roku, stoji u saopštenju.