eSokobanja.rs

OO SNS dostavio je RTV Sokobanja saopštenje u kome stoji: Opštinski odbor Srpske napredne stranke Sokobanja je 15. decembra povodom sednice SO Sokobanja zakazane za utorak 20. decembra zvanično uputio predsedniku

16.12.2011. VEST – OO SNS

OOSNS  OO SNS dostavio je RTV Sokobanja saopštenje u kome stoji: Opštinski odbor Srpske napredne stranke Sokobanja je 15. decembra povodom sednice SO Sokobanja zakazane za utorak 20. decembra zvanično uputio predsedniku – odnosno zameniku predsednika SO Sokobanja, svoje predloge za izmenu predloženih Odluka o lokalnim komunalnim taksama i Odluka o cenama komunalnih usluga. Ovim putem OO SNS Sokobanja zahteva da sve komunalne takse kao i usluge JKP Napredak Sokobanja ostanu na prošlogodišnjem nivou, dakle nepromenje. Odbornicima SO Sokobanja smo takodje predložili usvajanje dopune Odluke o nagradjivanju i stipendiranju učenika i studenata kojom tražimo predvidjanje mogućnosti kreditiranja studenata, stoji u saopštenju dostavljenom našoj redakciji.