eSokobanja.rs

Privredno društvo za distribuciju električne energije Jugoistok d.o.o. Niš obaveštava svoje kupce da je u toku očitavanje mernih uređaja, te da su u skaldu sa Zakonom o energetici dužni da obezbede nesmetan prilaz mernom mestu

06.12.2011. V E S T – Saopštenje EDB


EPS  Privredno društvo za distribuciju električne energije „Jugoistok“ d.o.o. Niš obaveštava svoje kupce da je u toku očitavanje mernih uređaja, te da su u skaldu sa Zakonom o energetici dužni da obezbede nesmetan prilaz mernom mestu. Svi oni kojima merni uređaji iz bilo kog razloga nisu očitani dužni su da nadležnoj elektrodistribuciji dostave stanje brojila. Privredno društvo za distribuciju električne energije „Jugoistok“ d.o.o. Niš ujedno apeluje na kupce da izmire zaostala dugovanja za utrošenu električnu energiju, kako bi izbegli obustavu isporuke električne energije i dodatne troškove ponovnog priključenje na mrežu.

 

 

Upozorenje!

Svako neovlašćeno korišćenje, kopiranje, umnožavanje i prikazivanje teksta "Radio televizije Sokobanja" sa sajta www.sokobanja.com, može biti predmet spora pred Osnovim sudom u Zaječaru sudska jedinica Sokobanja.