eSokobanja.rs

9. redovna sednica skupštine FK "Ozren" biće održana u subotu, 30. juna sa početkom u 11h, dok će 11. sednica Sabora članova FK "Ozren" biti održana istog dana sa početkom u 13h. Na dnevnom redu sednice Sabora, izmedju ostalog naći će se i sledeće tačke:

FK Ozren28. 06. 2012. VEST: Sabor i sednica, FK "Ozren"

9. redovna sednica skupštine FK "Ozren" biće održana u subotu, 30. juna sa početkom u 11h, dok će 11. sednica Sabora članova FK "Ozren" biti održana istog dana sa početkom u 13h. Na dnevnom redu sednice Sabora, izmedju ostalog naći će se i sledeće tačke: Izbor radnih tela Sabora, Razmatranje predloga i donošenje odluke o usvajanju Poslovnika o radu Sabora, Izbor članova za novi saziv Skupštine FK Ozren, kao i utvrdjivanje smernica za rad organa kluba u periodu od 2012. do 2016. godine. Rukovodsvo kluba poziva članove da prisustvuju redovnoj sednici i sednici Sabora i uzmu učešće u radu i da ponesu člansku kartu radi upisa i overe uplaćene članarine. 9. redovna sednica i 11. sednica Sabora članova FK "Ozren" biće održane u sali iznad vatrogasnog.