eSokobanja.rs

Danas (je istekao rok) ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu bez zaračunavanja zatezne kamate, podsetila je Poreska uprava.

16.02.2011. V E S T – Porez na imovinu

  Danas (je istekao rok) ističe rok za uplatu prve rate poreza na imovinu bez zaračunavanja zatezne kamate, podsetila je Poreska uprava. Iznos prve rate poreza za 2011, kao i godinama pre, izračunaće sami obveznici tako što će iznos prošlogodišnjeg poreza podeliti na četiri dela. Rok za uplatu prvog dela je 15. februar ali je pomeren za 16. februar zbog držvanog praznika. Druga rata plaća se do 15. maja, treća do 15. avgusta a poslednja do 15. novembra. Od ove godine lokalne samouprave odlučuju da li će imovinu oporezovati sa 0,4 odsto, što je maksimum, ili po nekoj nižoj stopi.