eSokobanja.rs

Vest je od 19. juna 2010, ali, dobro je, podestiti se... Po novom Zakonu o izgradnji i planiranju nije potrebna dozvola države za radove na tekućem održavanju stambenog prostora, međutim, za složenije radove, potreban je dokaz o vlasništvu stana i idejni projekat koji treba predati nadležnoj opštini.

Vest je od 19. juna 2010, ali, dobro je, podestiti se...
   Po novom Zakonu o izgradnji i planiranju nije potrebna dozvola države za radove na tekućem održavanju stambenog prostora, međutim, za složenije radove, potreban je dokaz o vlasništvu stana i idejni projekat koji treba predati nadležnoj opštini.
   Pomoćnica ministra životne sredine i prostornog planiranja Aleksandra Damnjanović Petrović, izjavila je da za sve radove koje podrazumevaju tekuće održavanje stambenog prostora, nije potrebna dozvola ili rešenje nadležnog organa.
   Po novom Zakonu o planiranju i izgradnji, za krečenje, zamenu ili popravku sanitarija, promenu parketa ili prozora, nije potrebna nikakva dozvola.
   "Dokaz o vlasništvu stana ili kuće kao i idejni projekat, potrebno je dostaviti nadležnoj opštini, ukoliko je u pitanju investiociono održavanje stambenog prostora" - izjavila je Damnjanić Petrović u Dnevniku RTS-a.
   To podrazumeva složenije radove kao što je menjanje konstruktivnih sklopova zgrade, recimo, izmenu nosećeg zida. Za ovakve radove potrebna je navedena dokumentacija, koju će nadležna opština odobriti u roku od osam dana.
   Sve informacije o tom šta je potrebno od dokumentacije po novom Zakonu o planiranju i izgradnji, građani mogu dobiti kod nadležnih organa, a to su opštinski organi za urbanizam i građevinu nadležnih opština i gradova.

   Preneo: B. M.