eSokobanja.rs

Opština Sokobanja , kao nosilac projekta , podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Izgradnja i opremanje reciklažnog centra na k. p. br. 1799 / 1 u KO Sokobanja

reciklaza03.07.2012. V E S T RTV Sokobanja – Reciklažni centar

Opština Sokobanja , kao nosilac projekta , podnela je zahtev za odlučivanje o potrebi izrade studije o proceni uticaja na životnu sredinu PROJEKTA Izgradnja i opremanje reciklažnog centra na k. p. br. 1799 / 1 u KO Sokobanja. Zainteresovani organi i organizacije i zainteresovana javnost mogu ostvariti uvid u podatke i dokumentaciju iz zahteva nosioca projekta u kancelariji br. 20 Opštinske uprave , radnim danima od 12:00 do 14:00 časova, a mišlčjenja o podnetom zahtevu mogu dostaviti nadležnom organu u roku od 10 dana od dana objavljivanja obaveštenja. Ovaj organ će na osnovu podnete dokumentacije i dotavljenih mišljenja , doneti rešenje o tome da li je potrebna ili nije potrebna izrada Studije o proceni uticaja navedenog projekta na životnu sredinu .