eBooking.rs

Projekat ...A može i ovako... Omladinske organizacije Sokobanja podržao je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF). Glavni cilj projekta je uređenje prostora za igru dece aktivnim učešćem meštana Banje Jošanice i lokalne zajednice kroz više akcija

  Projekat "...A može i ovako..." Omladinske organizacije Sokobanja podržao je Balkanski fond za lokalne inicijative (BCIF).
Glavni cilj projekta je uređenje prostora za igru dece aktivnim učešćem meštana Banje Jošanice i lokalne zajednice kroz više akcija, kao i podizanje ekološke svesti najmlađeg i osnovnoškolskog uzrasta realizacijom ekološko-edukativnih radionica za učenike OŠ u Banji Jošanici. Za razliku od dece koja žive u urbanim sredinama i koja na raspolaganju imaju igrališta i parkove, seoskoj deci je to uskraćeno. Zato je neophodno unaprediti uslove za život, odnosno kvalitet provođenja slobodnog vremena dece na selu. Istovremeno park će koristiti i deci koja dolaze u posetu Banji Jošanici. Specifični cilj projekta je jačanje građanskog aktivizma i volontarizma u lokalnoj zajednici koji do sada nije bio razvijen, kao i predstavljanje primenjivog modela članova Omladinske organizacije, lokalnoj samoupravi, mesnoj zajednici i građanima, da se aktivnim učešćem  svih, uz malo dobre volje i entuzijazma može uraditi mnogo za dobrobit jednog naselja.
ekološko edukativna radionicaDirektni korisnici projekta su deca uzrasta od 3 do 15 godina, koja žive u Banji Jošanici, kao i deca-gosti, koja posete Banju Jošanicu.
Sa realizacijom projekta, počelo se u decembru 2009. god, kada je održana i prva ekološko-edukativna radionica za učenike osnovne škole u Banji Jošanici. Veliki broj učenika bio je zainteresovan za učešće u radionicama. Na prvoj radionici učenici su upoznati sa projektom i njegovim ciljevima, pri čemu su izrazili zadovoljstvo.
dečiji radoviRadioničari su učenicima podelili pribor za crtanje (blokove, četkice, tempere, vodene bojice, flomastere, drvene bojice, kolaž papir) i zadali temu. Zadatak učenika je bio da kroz crtež izraze svoje viđenje idealnog parka. Dodatni motiv za rad bila je činjenica da će se od njihovih radova birati najlepši, koji će se koristiti za izradu promotivnog materijal (flajera, plakata).
 Na kraju radionice učenici su crtanjem jednog od tri znaka zadovoljstva (sunce, cvet i oblak) ocenili rad i druženje u radionici. Rezultati su pokazali da je više od 90% učenika bilo zadovoljno radionicom i da im se druženje dopalo. O tome svedoče i same reakcije učenika, koji se nisu žurili da odu kući, već su izrazili želju da ostanu još malo.

pre početka projektaPre početka realizacije projekta u Banji Jošanici prostor je izgledao kao na priloženoj slici (nema klupa za sedenje, kanti za otpatke). Meštani sela su ogradili park, počeli izgradnju javnog WC-a i česme, ali para više nije bilo pa se sa radovima stalo. Za par meseci, nakon realizacije projekta ovaj prostor će dobiti drugačiju fizionomiju, prijatnu kako za meštane sela, tako i za posetioce. Postaviće se oprema za igru dece (kula sa tri tobogana i tri ljuljaške, klackalica sa tri grede, vrteška, penjalica), kante za opatke i klupe, zasadiće se trava, tuje,... Meštanima sela ostaje da sa pažnjom dobrog domaćina čuvaju dečiji park.