eSokobanja.rs

Osnovna škola Mitropolit Mihajlo u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom, Fondom B92 i organizacijom Save the children organizuje seminar na temu Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu

17.11.2011. VEST-Seminar

  Osnovna škola Mitropolit Mihajlo u saradnji sa Timočkim omladinskim centrom, Fondom B92 i organizacijom „Save the children” organizuje seminar na temu "Sveobuhvatni pristup zaštiti dece od seksualnog zlostavljanja i iskorišćavanja na internetu". Seminar će biti interaktivnog tipa i osim đaka i nastavnog osoblja očekuje se i prisustvo jednog broja roditelja. Seminar će biti održan sutra sa početkom u 12 časova.