eSokobanja.rs

Preregistracija klubova:: Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 12. aprila 2011. godine predvidja se preregistarcija udruženja, društva i saveza iz oblasti sporta u Agenciji za privredne registre. Rok za realizovanje procedure

30.03.2012. VEST – Preregistracija klubova

Zakonom o sportu koji je stupio na snagu 12. aprila 2011. godine predvidja se preregistarcija udruženja, društva i saveza iz oblasti sporta u Agenciji za privredne registre. Rok za realizovanje procedure prevodjenja postojećih sportskih organizacija u registar kao i uskladjivanje unutrašnje organizacije, rada i akata sportskih organizacija sa odredbama navedenog zakona je godinu dana, a ističe 12. aprila 2012. godine. Preregistacija je u tom roku besplatna, a nakon toga klubovi faktički prestaju da postoje. Svi klubovi na teritoriji naše opštine obavešteni su o prergistraciji, dokumentacija u elektronskom obliku može se preuzeti u OTKS, kao i sva uputstva za preregistraciju. Prema rečima Miodraga Ilića, referenta za sport OTKS do sada je mali broj klubova izvršio preregistraciju, manje od 20%.