eSokobanja.rs

Sva tri operatora Vip, Telenor i Telekom u fazi su pripreme za pružanje usluge zamene operatera mobilne telefonije uz zadržavanje istog broja, uključujući i prve tri cifre, što će građanima biti na raspolaganju od 1. jula.

18. 05. 2011. VEST: Prenos broja 200 dinara

  Sva tri operatera Vip, Telenor i Telekom u fazi su pripreme za pružanje usluge zamene operatora mobilne telefonije uz zadržavanje istog broja, uključujući i prve tri cifre, što će građanima biti na raspolaganju od 1. jula. Korisnici će za prenos broja plaćati naknadu od 200 dinara novom operatoru ukoliko taj trošak ne preuzme sam operator na sebe. Posle prenosa broja novi operator je dužan da plati 1.000 dinara kompaniji iz čije mreže je preuzet broj. Prema rečima Jasne Matić, državne sekretarke za digitalnu agendu, prenosivost brojeva po pravilu ne dovodi do velike seobe korisnika s jedne mreže na drugu, ali sama ta mogućnost podiže kvalitet usluga. Prenos broja može biti odbijen ukoliko je korisnik manje od tri meseca u mreži i u slučaju dugovanja. Prenošenje može da se odbije ukoliko je zahtev netačan ili pripejd korisnik nije registrovan ili se traži prenos broja iz korisničke grupe.